G A M E R'S D E S I G N

I en annan värld, spelvärlden, är det viktigt att profilera sig,
och öka sina intäkter kan vara en del av det...
T ex, specialdesign specifikt spel för streaming, overlay i Twitch, donationslänkar, avatarer...